Po - Pá 08:00-17:00 +420 235 520 133
info@vif.cz
Schválené přísady
do automobilových paliv
Pro motoristy
i čerpací stanice
Výrobce aditiv od roku
1994
Zeptejte se

POLITIKA QMS 9001:2015 a EMS 14001:2015

Společnost VIF s.r.o. vytvořila tuto politiku QMS  a EMS za účelem stanovení základních pravidel a hodnot orientovaných na spokojenost zákazníků a na dodržování a zlepšování zavedeného integrovaného systému.
Naší trvalou snahou je být v našem oboru nejlepší nejen kvalitním provedením našich výrobků včetně doplňkových služeb a přístupem k zákazníkovi, ale i ve vztahu k životnímu prostředí.

Cílem naší práce je spokojený zákazník!!!

Pro naplnění politiky QMS a EMS vyhlašuje vedení společnosti tyto závazky:

  1. Respektovat požadavky zákazníků celého sortimentu našich výrobků a služeb. Zároveň trvale zvyšovat užitnou hodnotu výrobků zlepšováním jejich fyzikálních vlastností. Snažit se o překonání požadavků zákazníka sledováním trendů v oboru a pečlivě monitorovat situaci na trhu.
  2. Aktivní obchodní politikou a častým osobním kontaktem zajišťovat spokojenost stávajících zákazníků a současně vyhledávat nové obchodní případy. Dosahovat neustálého nárůstu prodeje aditiv do pohonných hmot.
  3. Dodržovat stanovený systém pro kontrolu prováděných činností a kalibraci zařízení, které se používá k ověření, zda jsou splněny stanovené požadavky. V případě neshody zajistit okamžitou nápravu. Minimalizovat neshody.
  4. Trvale zlepšovat zavedený integrovaný systém QMS a EMS. Důsledně uplatňovat procesní řízení systému, včetně vyhodnocování efektivity procesů, hodnocení rizik a příležitostí, kde je to možné. Zásady politiky budou vždy nezbytnou součástí strategického plánování a řízení ve všech oblastech působení naší společnosti. Vhodnými prostředky budeme přijatou politiku prezentovat našim zákazníkům. Na realizaci závazků politiky budou v každém roce zabezpečeny odpovídající finanční zdroje a prostředky.
  5. Plnit platná ustanovení všech zákonů, nařízení, vyhlášek a jiných závazků souvisejících s ochranou životního prostředí. Soustavně snižovat a řídit dopady činností, produktů a služeb na životní prostředí. Snižovat spotřebu energií, paliv, vody, surovin a chemikálií a důsledně vyhodnocovat jejich spotřebu s důrazem na jejich maximální využití a snížení odpadů.
  6. Cílenou personální prací dosáhnout toho, aby každý pracovník společnosti byl seznámen s politikou  QMS a EMS a chápal její význam. Zajišťovat pravidelné vzdělávání pracovníků v oblasti nejen potřebné z hlediska kvalifikačních požadavků na výkon práce, ale i z hlediska systémů řízení společnosti, aby každý pracovník znal svou roli v integrovaném systému a rozuměl jí ve všech souvislostech.

Leave a Reply